Citogenetika

OZRAČENOST I RADIOSENZITIVNOST

Iz limfocita periferene krvi, analizom hromozomskih aberacija može se odrediti primljena doza jonizujućeg zračenja, radiosenzitivnost (osetljivost na zračenje) i toksične materije.

 

OzraČenost

 

BIOMARKERI DVOČLANIH PREKIDA DNK

 

OŠteĆenja

 

posledice

Dvočlani prekidi DNK
 
 
U oporavku oštećenja  DNK učestvuju brojni enzimi; ima ih preko 80. To su tzv. enzimi repera koji čuvaju celovitost i tačnost genetičkog materijala. Ukoliko na genomu  postoji mnogo oštećenja, prilikom popravke nastaju greške. Posledice su rearanžmani i mutacije.
 
Rearanžmani nemaju loše posledice po fenotip, ali loše utiču na reporoduktivno zdravlje i ostavljaju posledice na potomstvu.

 

Hromozomske aberacije
Mikronukleusi