Uzorci

AMNIONSKA TEČNOST (PLODOVA VODA)
KOLIČINA UZORKA: 15-20ml
NAČIN TRANSPORTA: Ostaviti u špricu; Zaštićeno  od ambijentalne temperature, NE stavljati u frižider
NAPOMENA: Ukoliko je izvađen amnion krvav uzeti bris bukalne sluzokože majke

HORIONSKE RESICE
KOLIČINA UZORKA: 5-15mg (5mg za PCR,  15mg  za kariotip)
NAČIN UZIMANJA: Ostaviti u špricu sa heparinom
NAČIN TRANSPORTA: Zaštićeno  od ambijentalne temperature, ne stavljati  u frižider
NAPOMENA: Za kariotip uzorak  odmah dostaviti laboratoriji, za PCR uzorak dostaviti u laboratoriju za 24h

VENSKA  KRV ZA KARIOTIP
KOLIČINA UZORKA: 1-4 ml
NAČIN UZIMANJA: Vakutajner sa zelenim zatvaračem
NAČIN TRANSPORTA:Zaštićeno  od ambijentalne temperature, najbolje  u frižideru
NAPOMENA: Dostaviti u laboratoriju za 24h

VENSKA KRV ZA GENSKE ANALIZE
KOLIČINA UZORKA: 3ml EDTA
NAČIN UZIMANJA: Vakutajner sa ljubičastim zatvaračem
NAČIN TRANSPORTA: Zaštićeno  od ambijentalne temperature najbolje stavljati  u frižider
NAPOMENA: Dostaviti u laboratoriju za 24h

UZORAK KOŽE
KOLIČINA UZORKA: Biopsija 0.5mmx0.5mm
NAČIN UZIMANJA: Sterilna čašica sa fiziološkim rastvorom
NAČIN TRANSPORTA: Zaštićeno  od ambijentalne temperature
NAPOMENA: Dostaviti u laboratoriju za 24h u kontrolisanim temperaturnim uslovima

UZORAK TUMORSKOG TKIVA
KOLIČINA UZORKA: 0.5-1 gram
NAČIN UZIMANJA: Sterilna epruveta sa medijumom za ćelije
NAČIN TRANSPORTA: Zaštićeno od ambijentalne temperature
NAPOMENA: Zaštićeno od ambijentalne temperature u kontrolisanim temperaturnim uslovima

BRIS ZA GENSKE ANALIZE
KOLIČINA UZORKA: Običan bakteriološki bris
NAČIN UZIMANJA: Bukalana sluzokoža
NAČIN TRANSPORTA: Držati na suvom, zatvoreno
NAPOMENA: Dostaviti u laboratoriju za 24h

BRIS ZA HPV
KOLIČINA UZORKA: Običan bakteriološki bris
NAČIN UZIMANJA: Cerviklani bris
NAČIN TRANSPORTA: Držati na suvom, zatvoreno
NAPOMENA: Dostaviti u laboratoriju za 24h

HEMATOLOŠKE ANALIZE
KOLIČINA UZORKA: KRVNA SLIKA I HBA1C:2 ml venske krvi sa EDTA; SEDIMENTACIJA: 1.6ml venske krvi sa citratom; KOAGULACIJA: 2ml venske krvi sa citratom
NAČIN UZIMANJA: Vakutajner sa ljubičastim zatvaračem (krvna slika), crnim zatvaračem (sedimentacija); plavim zatvaračem (koagulacija)
NAČIN TRANSPORTA: Držati na sobnoj temperaturi
NAPOMENA: Doneti u laboratoriju što pre

BIOHEMIJSKE ANALIZE
KOLIČINA UZORKA: 7-9 ml venske krvi
NAČIN UZIMANJA: Vakutajner sa crvenim zapušačem
NAČIN TRANSPORTA: Držati na sobnoj  temperaturi
NAPOMENA: Doneti u laboratoriju što pre

URIN
KOLIČINA UZORKA:10 ml urina, srednji mlaz prvog jutarnjeg urina
NAČIN UZIMANJA: Sterilna čaša iz apoteke
NAČIN TRANSPORTA: Držati u frižideru
NAPOMENA: Doneti u laboratoriju u roku od 2h