Hematologija

Sedimentacija predstavlja brzinu taloženja eritrocita. Njene normalne vrednosti ne isključuju postojanje bolesti, ali povišene vrednosti su alarm za dalju analizu. Povišena sedimentacija se sreće kod upala različitog porekla, trudnoće, reumatskih bolesti, tumora, bolesti jetre...

 

Krvna slika – jedna od najčešće obavljanih analiza. Obuhvata određivanje hemoglobina, broja eritrocita (crvenih krvnih zrnaca), broj leukocita (belih krvnih zrnaca), trombocita (krvnih pločica) i leukocitarne formule. Postoje značajne razlike u broju ertrocita i koncentraciji hemoglobina u toku života. Oni rastu do puberteta, a vrednosti su kod žena niže u odnosu na muškarce. Starenjem se smanjuje koncentracija hemoglobina, bez obzira na pol. Postoje dnevne varijacije u tokom dana, najniže vrednosti hemoglobina su uveče.

Klinički je značajna za utvrđivanje anemije i niza hematoloških oboljenja.

 

Gvožđe ima ulogu u prenošenju kiseonika putem hemoglobina. Neophodno je za ćelijsku deobu, rast ćelija, kao i u metabolizmu proteina. Ima ulogu i u jačanju imunog sistema. Nedostatak gvožđa se obično javlja u pubertetu, zatim kod žena u periodu menstruacije, trudnoće i laktacije, kod starih osoba. Simptomi nedostatka gvožđa uključuju anemiju, zamor, ubrzani rad srca, zadihanost i vrtoglavica.

Gvožđe se u telu transportuje zajedno sa transferinom. Od količine tansferina zavisi koliko se gvožđa može vezati, tj. koliki je ukupni kapacitet vezivanja gvožđa u serumu – TIBC. Jedan deo transferina ima vezano gvožđe, a da je drugi deo slobodan. Taj deo koji još može vezati gvožđe je nezasićeni kapacitet vezivanja – UIBC. Povišen TIBC se javlja kod anemija, u stanjima sa sniženom koncentracijom gvožđa, krvarenja, trudnoće...