BIOHEMIJA: Jetra Bubrezi Hormoni Tumor markeri Koagulacija Reumatologija


Biohemija

Biohemijske analize ukazuju na funkciju jetre, pankreasa, funkcionisanje bubrega. Ove analize obuhvataju i određivanje lipidnog statusa.

BUBREZI

Urea i kreatinin
Funkciju bubrega možemo proceniti na osnovu nivoa uree i kreatinina. Metabolizmom proteina oslobađa se amonijak, koji predstavlja ćelijski otrov za sisare. Nigova  detoksikacija se  vrši preko ureje, koja se izlučuje urinom, vrlo malo znojem. Razlike u koncentraciji ureje  u krvi kod zdravih osoba potiču presvega od razlike u količini proteina koja se unosi hranom. Kod unošenja većih količina proteina njen nivo u krvi može biti i tri puta veći.

Kreatinin je krajnji metabolički proizvod koji mora da se izluči. Stvaranje kreatinina prvenstveno zavisi od mišićne mase, pa prema tome zavisi od pola i starosti.

Od sposobnosti bubrega da zadrži neophodne supstance, kao i da izluče višak nepotrebnih, zavisi sastav urina. Za fizičko- hemijski pregled koristi se prvi jutarnji urin. On mora biti svež, jer stajanjem dolazi do razgradnje ćelija i umnožavanja bakterija.Ukoliko nije moguća analiza u toku prvog sata, urin se obavezno čuva u frižideru.